تحقیق و توسعه

گروه صنعتی آپاراتوس، با توجه به معادلات حاکم بر بازار کیفیت محور و رقابتی، رشد و توسعه­ کمی و کیفی محصولات خود را مستلزم اختصاص منابع کافی به امر تحقیق و توسعه در حیطه­ محصولات خود می­ داند. بر این اساس دپارتمان تحقیق و توسعه­ این شرکت، توجه خود را معطوف به کسب دانش فنی روز، بومی سازی و تلفیق آن با محصولات تولیدی این شرکت نموده است.

دپارتمان تحقیق و توسعه گروه صنعتی آپاراتوس به جهت بهره گیری از ظرفیت علمی و فنی خود، اقدام به ارائه خدمات به سایر شرکت ها و سازمان­ های دولتی و خصوصی نموده و تاکنون موفق به انجام پروژه­ های مختلف گردیده ­است.

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی google

به اشتراک بگذارید

فهرست